เครื่องมัลติมีเดีย Projector Epson EB-X41
สินค้ามาใหม่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม

 เครื่องมัลติมีเดีย Projector Epson EB-X41

Technology LCD
ความของแสงขาว(White Light Output) และแสงสี (Color Light Output)  3,600 Lumens
ความละเอียดภาพระดับ True XGA (1024 x768จุด) 
ค่า Contrast 15,000 : 1