เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RISO รุ่น EZ-201E/ 220U/221U
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม

 EZ-201E/ 220U/221UModel Quality Colour

Copier / Printer / Scanner / LAN
 
ความเร็วในการพิมพ์ (ขาว-ดำ สี) 25 แผ่น/นาที (A4 Copy&Print)
ความละเอียดในการทำสำเนา 300x300 dpi
หน่วยความจำมาตรฐาน 1-2 GB.
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A4
มีชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
สามารถพิมพ์งานกลับหน้าอัตโนมัติได้
ใช้ผงหมึกแห้ง  ไม่ต้องเปลี่ยนผงเหล็ก
ถาดบรรจุกระดาษ 1 ถาดๆ ละ 100 แผ่น สามารถจัดเรียงชุดเอกสารได้