เครื่องพิมพ์ Multifucntion HP PageWind P57750DW
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม

  HP  PageWide Managed P57750DW

ความเร็วในการพิมพ์ (ขาว-ดำ สี) 50 แผ่น/นาที
ความละเอียดในการทำสำเนา 1200x1200 dpi
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ รองรับกระดาษขนาด A4
หน่วยความจำมาตรฐาน 768 MB.
ถาดบรรจุกระดาษ 1 ถาดๆ ละ 500 แผ่น ,ถาดเอนกประสงค์ 50 แผ่น
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม