เครื่องถ่ายเอกสารสี Sharp MX-315NV
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
 MX-315NV Model Quality Colour
 
ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 31 แผ่น/นาที (A4 Copy&Print)
ความละเอียดในการทำสำเนา 600x600 dpi
หน่วยความจำมาตรฐาน 2 GB.
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A3
ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆ ละ 500 แผ่น