เครื่องถ่ายเอกสาร HP PageWind Managed E77650DN
สินค้ามาใหม่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม

  HP  PageWind Managed E77650DN

ความเร็วในการพิมพ์ (ขาว-ดำ สี) 50 แผ่น/นาที
ความละเอียดในการทำสำเนา 600x600 dpi
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A3
หน่วยความจำมาตรฐาน RAM 3.5 GB.
ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆ ละ 550 แผ่น ,ถาดเอนกประสงค์ 100 แผ่น
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม