เครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG SL-K2200ND
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 SL-K2200ND Model B/W
 
ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 20 แผ่น/นาที (A4 Copy&Print)
 ความละเอียดในการทำสำเนา 600x600 dpi
หน่วยความจำมาตรฐาน RAM 128 MB.
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A3
มีชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
สามารถพิมพ์งานกลับหน้าอัตโนมัติได้
ใช้ผงหมึกแห้งชนิด ไม่ต้องเปลี่ยนผงเหล็ก
ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆ ละ 250 แผ่น สามารถจัดเรียงชุดเอกสารได้