เครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX S2320
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 S2320 Model B/W
 
 
ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 23 แผ่น/นาที (A4 Copy&Print)
ความละเอียดในการทำสำเนา 600x600 dpi
หน่วยความจำมาตรฐาน 512 MB.
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A3
สามารถพิมพ์งานกลับหน้าอัตโนมัติได้
ถาดบรรจุกระดาษ 1 ถาดๆ ละ 250 แผ่น