เครื่องถ่ายเอกสาร Sharp MX-2314N
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 MX-2314N Model Quality Colour
 
ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 23 แผ่น/นาที (A4 Copy&Print)
ความละเอียดในการทำสำเนา 600x600 dpi
หน่วยความจำมาตรฐาน 2 GB.
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A3
ถาดบรรจุกระดาษ 1 ถาดๆ ละ 500 แผ่น