เครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX S-2520
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 S-2520 Model B/W
 
ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 25 แผ่น/นาที (A4 Copy&Print)
ความละเอียดในการทำสำเนา 600x600 dpi
หน่วยความจำมาตรฐาน 512 MB.
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A3
มีชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
สามารถพิมพ์งานกลับหน้าอัตโนมัติได้
ใช้ผงหมึกแห้ง  ไม่ต้องเปลี่ยนผงเหล็ก
ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆ ละ 250 แผ่น สามารถจัดเรียงชุดเอกสารได้