เครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR-ADV C8095
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
  IR-ADV C8095 Model B/W
 
ความเร็วในการถ่าย/พิมพ์ :   95 แผ่น ขาวดำ 
ความละเอียดการถ่าย/พิมพ์ :   600x600 dpi 
ตั้งจำนวนถ่ายต่อเนื่องได้ :   1-9,999 แผ่น
หน่วยความจำ : 1.5 GB / HDD 80 GB
ถาดกระดาษ :   ถาด1/2, 550/550 , ถาดป้อนมือ 100 แผ่น
   
    
   
   
   
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม