เครื่องปริ้นเตอร์ Inkjet Epson L360
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 เครื่องพิมพ์ Inkjet Epson L360 
 
 
ความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ/สี 33/15 แผ่น/นาที  A4
ความละเอียด 5,760x1,440 dpi
การเชื่อมต่อ USB
ถาดใส่กระดาษ 100 แผ่น