เครื่องถ่ายเอกสาร HP PageWind Managed P77740z
New
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Contact us

  HP  PageWind Managed P77740z

ความเร็วในการพิมพ์ (ขาว-ดำ สี) 40 แผ่น/นาที
ความละเอียดในการทำสำเนา 600x600 dpi
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A3
หน่วยความจำมาตรฐาน RAM 1.5 GB.
ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆ ละ 550 แผ่น ,ถาดเอนกประสงค์ 100 แผ่น
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม